Trang chủ
Phân phối chính hãng
Super Chinese
Learn to Earn
Super Test
HSK 9 Cấp
Mua gói VIP
Chính hãng
Kỳ thi HSK là gì?
Thi thử HSK
Tải xuống Super Chinese
Tải xuống Super Test
Kích hoạt VIP
Trang chủ
Super Chinese
Super Test
Mua gói VIP
"

THE SMARTER HSK APPLICATION

Tải ứng dụng

Ứng dụng dạy tiếng Trung của các công ty trong danh sách Fortune TOP 500

Học bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào

Thiết kế khoá học

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy và hơn 100 triệu lần trả lời câu hỏi

Trí tuệ nhân tạo AI

Luyện tập được cá nhân hoá, học từ dễ đến khó

Ứng dụng học tập

Đề thi thật, đề mô phỏng

Mô phỏng theo đề HSK, giúp bạn làm quen với các dạng đề thi

Luyện tập từ vựng

Học và luyện những từ xuất hiện nhiều trong bài thi

Nghe, đọc, viết

Từng dạng đề luyện tập theo kỹ năng

Học phụ đạo HSK 1 kèm 1

Tổng kết trọng tâm bài thi HSK

Giảng giải kỹ năng làm bài HSK

Phân tích đề thi thật các năm trước

Tải ứng dụng