supper-chinese
supper-chinese

Ứng dụng

Tiếng Trung

Học

Thi

Super Chinese, Tiếng Trung siêu việt

Super Chinese

Tài khoản VIP Giáo dục

400k VIP VĨNH VIỄN

Tài khoản VIP cấp cho TC Giáo dục - Học sinh - Sinh viên
Mỗi Tuần 1 tài khoản - Không dùng chung - Mở toàn bộ bài học

Super Test

Combo

Super Chinese + Super Test

5xx,000 vnđ

1 Năm

LIÊN HỆ

Combo

Super Chinese + Super Test

700,000 vnđ

Vĩnh viễn

LIÊN HỆ
Super Chinese

Tài khoản VIP chính chủ

Nâng VIP | Plus từ tài khoản đăng nhập
(email hoặc số điện thoại của bạn)
Rẻ hơn nâng VIP / Plus trên Ứng dụng từ 5 - 10%

Super Test

Combo

Super Chinese + Super Test

1,xxx,000 vnđ

1 Năm

LIÊN HỆ

Combo

Super Chinese + Super Test

3,250,000 vnđ

Vĩnh viễn

LIÊN HỆ